¿Quina caixa forta escollir ?


La caixa forta és sens dubte una de les millors inversions en seguretat que podem fer a la nostra llar o negoci.

Quan ens plantegem la instal · lació d'una caixa forta és inevitable que ens assaltin dubtes sobre quin triar, donada l'àmplia gamma de models i característiques existents en el mercat.
Intentarem esbrinar quina és la més indicada per al nostre ús en particular.

Els factors que intervenen en l'elecció d'una caixa forta són:Utilització que volem donar-li (què és el que ha de custodiar)
Hem de considerar si cal una caixa forta ignífuga (resisteixen temperatures de 1.000 º C durant 1 o 2 hores). Indicades per suports magnètics, DVD 's, usb, discs durs, etc. o el que necessitem és una caixa convencional.
Les activitats empresarials com joieries, benzineres, administracions de loteria, banca, etc. estan subjectes a reglamentació específica.

Ubicació
No és el mateix que la caixa estigui situada en una zona aïllada deshabitada que al nostre domicili en nucli urbà. Un factor important és quant de temps trigaria la policia en arribar al lloc una vegada alertada.

Mida
Com més petita, més discreta. Però de res ens serveix triar una caixa de reduïdes dimensions si després no podem guardar-hi aquell objecte que mesura 1 cm. més que la caixa. és recomanable fer inventari del que desitgem guardar abans de decidir-nos per un o altre model.

Tipus d'ancoratge:
Mural (encastada a la paret)
Una mica més barates per no precisar blindatge lateral i posterior. Això les converteix en més accessibles en cas de ser arrencades de la paret.
La profunditat de la caixa es veu limitada en la majoria d'ocasions pel gruix de la paret.
La seva instal · lació requereix treballs de paleta i / o fusteria. El moment ideal per instal · lar seria si estan realitzant obres al local o habitatge, encara que això implica que la seva ubicació sigui més coneguda. Nosaltres garantim la confidencialitat dels professionals que intervenen en els serveis de manyeria, paleta, fusteria i lampisteria de les nostres instal · lacions.

De sobreposar (ancorada a la paret o sòl)
Seguretat i preus raonables.
Les parets laterals i el fons estan protegits per xapes d'acer i formigó de diversos gruixos, segons la qualificació del grau de seguretat (més endavant veurem en què consisteixen)

En ambdós casos (mural i sobreposar) és molt important instal · lar en zones on es disposi de parets laterals i / o posteriors de bona resistència.

Camuflades:
Són les que es col · loquen en un lloc poc visible o previsible.
Encaixen principalment en el grup de les encastades.

Sistema d'obertura.
Combinació electrònica
Combinació electrònica i clau
Combinació electrònica motoritzada
Combinació mecànica
Combinació mecànica i clau
Només clau

Un cop definits aquests aspectes estarem en condicions de seleccionar el model que millor s'adapti a les nostres necessitats i l'instal · lador que més confiança ens mereixi.

Menció especial mereixen els armers per arma curta o llarga, als quals, per les seves exigències legals, dedicarem una altra entrada.

www.cajasfuertesigualada.net