Pany de seguretat invisible Remock LockeyAplicació en oficines, trasters, habitatge principal, casa de camp, apartament, finestres, reforç en caixes fortes i Armers, centres de transformació, casetes de telecomunicacions, cases mòbils, caixes de camions, furgonetes, etc ...

S'instal·la a l'interior de l'habitatge o lloc on es vulgui reforçar la seguretat. Complementària a qualsevol altre pany instal·lat en l'immoble, autoinstal·lable i de fàcil us, incrementa radicalment la protecció. És impossible conèixer des de l'exterior la seva existència i a més presenta la impossibilitat de forçar el sistema de bloqueig.
Permet el ensinistrament per el control d'accessos.

Apropiada també per al control d'accés, accés temporal de personal de servei, neteja, cangur, empleats, etc .. Tot el que tingui la clau podrà accedir a l'habitatge o comerç fins que activem el nostre Remock Lockey. A partir d'aquest moment només podran accedir les persones que posseeixin comandament a distància.


- Preus: 
  •  Remock Lockey RLK : 195,00  amb 4 comandaments (Iva Inclós) 
  •  Remock Lockey Pro   : 220,00 € amb 4 comandaments (Iva Inclós) 

- Muntatge: A evaluar, segons tipus de porta.

Per a qualsevol consulta o aclaració sobre el pany o el seu funcionament podeu posar.vos en contacte amb nosaltres per mail, telèfon  660 448 763 
_____________________________________________________________________
PREGUNTES FREQÜENTS

1. Què és Remock Lockey?
Remock Lockey es un nou pany de seguretat sense elements visibles des de l'exterior. Incrementarà de manera important la protecció de l'usuari perquè és impossible de forçar des de l'exterior.

2. ¿Com s'obre o tanca la porta?
Remock Lockey s'obre i tanca sense necessitat de clau, Funciona mitjançant comandament a distància. La seva distància efectiva comença a partir de 5-10 metres de distància de la porta aproximadament, depenent dels materials de l'entorn.

3. Es pot Instal·lar en qualsevol porta?
Remock Lockey es pot instal·lar en qualsevol porta, fins i tot finestres. És un pany complementàri al que la porta tingui actualment.. Es pot fixar mitjançant cargols en portes de fusta o de metall, i amb l'adhesiu extrafort del que esta provist en portes de vidre. La instal·lació es ràpida i senzilla: 4 o 6 cargols a la placa de fixació del cos del pany i altres 3 al tancament.

4. Quin tipus de cargols s'han d'utilitzar per a la Instal·lació?
Els cargols de muntatge que es proporcionen en el kit de seguretat son cargols bàsics i aquests podran variar depenent del material de la porta. Per altre banda es molt important tenir en compte que els cargols que uneixen el cos del pany amb la placa de fixació no s'han de canviar per altres cargols.

5. Pot l', instal·lar-se en exteriors ¿?
No esta preparada per l'us exterior.. El seu us és exclusiu per a interiors.

6. ¿Com enllaçar els comandaments a distància amb el pany?
Per enllaçar els comandaments a distància s'ha de pressionar el botó de registre del pany. Inmediatament desprès haurà de prémer qualsevol botó de cada comandament a enllaçar, un darrera l'altre. Tots els comandaments han de ser enllaçats en un període màxim de 15 Segons. Esperar a que el periode de registre finalitzi  automàticament. Es pot revisar el procés d'enllaç dels comandaments a les pàgines 13 i 14 del Manual d'Usuari.

7. Els Comandaments a distància de Remock Lockey i Remock Lockey Pro son compatibles?
Si, els comandaments son compatibles, es poden utilitzar entre si.

8. Es pot copiar el comandament a distància?
No, els comandaments a distància son incopiables. Estan proveïts d'un sistema de comunicació encriptada que varia en cada obertura o tancament.

9. Quina garantia té Remock Lockey?
Remock Lockey té garantia de 3 anys contra defectes de fàbrica. Queden exclosos de la garantia tots els defectes i deterioraments produïts per fets externs, desgast, accident, mal us o incorrecta instal·lació. Totes les Condicions Legals de la Garantia s'especifiquen en el Manual d'Usuari del Producte o a la pàgina web www.cerradurainvisible.es

10. Quantes persones poden obrir cada pany ?
Cada pany pot ser obert per fins a 16 comandaments a distància que configuri l'usuari. Per tant, cada membre de la família o de l'oficina pot tenir un comandament a distància per poder accedir,

11. Que passa si es perd o roben el comandament a distància?
Si passa aixó l'usuari haurà de realitzar el procés d'esborrat dels comandaments segons s'indica en el manual d'Instruccions. A partir d'aquest moment tots els comandaments quedaran sense efecte i tindrà que repetir el procés d'enllaç amb cadascun dels comandaments que tingui. S'aconsella guardar un comandament a distància de reserva en un lloc de confiança tal com el cotxe, la casa de familiars o algun veí, etc.

12. Es pot instal·lar més d'un pany en una porta?
Sí, es poden instal·lar tants panys com es requereixi en cada porta. I fins i tot es poden obrir i tancar totes amb un unic comandament a distància. Un sol comandament a distància pot obrir panys il · limitats instal.lats a la mateixa o a diferents portes. Només s'haurà d'enllaçar aquest comandament amb cada pany.

13. Quin tipus de bateries he d'utilitzar?
Remock Lockey funciona amb 2 Bateries (o piles) del tipus alcalines AA. Els comandaments a distància utilitzen Bateries de tipus botó CR2032.

14. Quant duren les bateries?
S'estima una durada de 8-10 mesos amb un us mitjà de 20 obertures / tancaments diaris, encara que la seva duració acostuma a ser al voltant d'un any tenint en compte un us normal de una familia mitja.
La bateria dels comandaments a distancia pot arribar a durar anys

15. Què passa si s'esgoten les bateries i l'usuari es a fora?
Remock Lockey està preparada per "guardar" energia suficient per realitzar una última obertura abans del canvi de bateries, encara que estiguin les bateries esgotadas . 30 dies aproximadament de que s'esgoten avisarà mitjançant el parpelleig del led del cos del pany i augmentant el número de xiulets cada vegada que s'obre o tanca (semblarà el cant d'un grill). Si no s'han reemplaçat les bateries per unes de noves al final del període anterior i durant altres 15-30 dies aproximadament no permetrà realitzar tancaments però sí obertures.

16. S'han d'enllaçar de nou els comandaments quan es canviïn les bateries?
No, la Memòria de Remock Lockey no esborrarà els enllaços amb els comandaments a distància quan canvii les bateries. Per això el canvi ha de realitzar-se en un temps no superior a 10 segons .

17. Que passa en cas d'avaria?
En cas d' una incidència pel bloqueig mecànic o avaria electrònica , l'usuari haurà de contractar els serveis d'un serraller al que nosaltres li proporcionarem la informació necessària per realitzar una obertura controlada mininitzant els danys. A la majoria dels casos no serà necessari fer importants danys en la instal·lació, com enderrocar la porta. Tenim un rati d'incidències d'un 1 x 1000 , xifra menyspreable per a un dispositiu electrònic i que evidència la seva qualitat i fiabilitat.

18. Influeixen els Inhibidors de freqüència en el funcionament del pany?
Si l'habitatge es troba a prop d'algùn organisme oficial (Delegació del Govern, Comissaria de Policia, Caserna de la Guàrdia Civil, etc.), o d'algùn pavelló poliesportiu en el que es realitzin de forma puntual esdeveniments esportius de gran importància, mítings, etc., el pany pot funcionar amb dificultat al ser operat des del comandament per obrir i tancar. Això dependrà de factors com la proximitat de l'habitatge a aquests edificis, orientació dels edificis, potència de l'inhibidor,  que dependrà del nivell d'alerta antiterrorista o altres paràmetres de seguretat, materials de l'entorn, etc.
Si la situació del client és aquesta, hauran de contactar-nos per proporcionar una solució Aquesta circumstància és similar amb els comandaments a distància dels vehicles i de les portes automàtiques dels garatges.
Per altre banda, si un lladre fa us de l'inhibidor, aquest afectarà a les alarmes perquè no podràn comunicar-se amb la central, però en el cas del pany serà indiferent perquè no podrà operar-lo o manipular-lo.
                                                             Font: Grupo Gescasi, S.L.