Mètodes utilitzats pels lladres

Sistemes més empleats per obrir portes

La radiografia
Desplacen per l'escletxa la radiografia (o un element similar), per moure el pestell i desbloquejar la porta

La palanca
Forcen la porta i trenquen el marc o la porta, inutilitzant el pany

El 'bec de lloro'
Amb aquesta eina es trenca el bombí en aquelles panys que sobresurten

Bumping
Tècnica fins fa poc reservada a serrallers que consisteix en desbloquejar el rotor del cilindre amb una clau manipulada

Una possible nova eina
Alguns panys amb placa de metall protectora
també han estat forçats amb algun mecanisme

ALTRES VIES D'ACCÉS

Terrats i finestres
Utilitzen els terrats i terrasses per entrar i fins i tot es despengen per patis interiors
Els baixos o pisos alts

En els pisos més alts tenen menys probabilitats de trobar-se amb veïns mentre forcen les portes
Font: El Periódico
http://www.elperiodico.com/resources/pdf/6/9/1295994418496.pdf