Recinte cuirassat domèstic FAC

Espero que ningú ho necessiti, però és bo que sàpiguen que existeix.


Podeu veure les característiques tècniques AQUÍ