Cilindre de seguretat de doble dentat Jis

Una forma senzilla i econòmica de combatre algunes de les tècniques de robatori no agressives més comuns (ganzuat, bumping, tècnica d'impressió, etc.)

Jis fabrica un cilindre de perfil europeu en longituds de 60 i 70 mm. que pot ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.Les claus són de doble dentat, el que dificulta el seu ganzuat i manipulació.
Amb 9 pitons, anti-trepant i 5 claus d'alpaca de doble dentat


Si el seu cilindre és de perfil europeu el treball es limita a la substitució del cilindre d'aquesta.