CILINDRES SISTEMA C6 DE LINCE

  • Durabilitat grau 6 (màxima )
  • Seguretat clau grau 6 (màxima )
  • Resistència a l'atac Grau 2 ( màxim )
  • Resistència a la corrosió grau C ( màxim )


- ANTIBUMPING , gràcies a elements interns de nova geometria que eleven la resistència al sistema d'obertura per percussió .

- ANTI - GANZUA , les noves morfologies de les clavilles i els ariets eviten aquesta pràctica .

- ANTI - TRENCAMENT , una robusta barra d'acer reforça el conjunt evitant trencaments per torsió o flexió del cilindre .- ANTI - EXTRACCIÓ , l'especial disseny de la barra de reforç així com les proteccions a manera d'arpes fan que l'extracció del cilindre de la porta sigui pràcticament impossible .

- ANTI - TREPANT , 4 ( 8 ) barres al cos + 2 (4 ) en el rotor en acer cimentat , així com uns robustos pitons d'acer inoxidable de 3,5 mm . diàmetre formen una excel · lent defensa davant el trepat i trencament de pitons . Proves de laboratori independents demostren una resistència superior en un 50% enfront d'altres marques .

Certificat sota Norma EN 1303:2006 :