Escut protector per a panys ARCU

ESCUT DE SEGURETAT DISEC PER PANYS ARCU 509/511

Nou escut magnètic de seguretat dissenyat per a la protecció de panys ARCU del tipus 509/511 enfront del ganzuat amb claus mestres.

Els escuts magnètics DISEC, impedeixen l'atac amb rossinyols sobre panys de borges, ja que bloquegen des de l'exterior l'ull o embocadura del pany.

El desbloqueig de l'escut es realitza únicament amb una clau magnètica del mateix codi.

Al mateix temps aquest tipus d'escuts, impedeix l'atac vandàlic amb escuradents o cola sobre el pany.


Podem subministrar qualsevol escut Disec