Com funciona un pany de clindre

Està narrat en alemany, però és visualment molt comprensible. 
Això és el que passa cada vegada que gires la clau de la teva porta.